0352 207 66 66

İletişim Bilgileri

 • Fb : www.fb.com/tezmer.fotokopi
 • E-mail : tez-mer@hotmail.com
 • E-mail : tezmer@yandex.com
 • E-mail : kimlikyayinlari@hotmail.com
 • Telefon : 0352 207 66 66 / 31029
 • ------
 • Kitap

  İşletmemizde;Kitap çıkartmak için gerekli olan ISBN ve Bandrol istemi işleriniz yürütülmektedir.Doçentlik, Profesörlük için gerekli olan az sayıda (50-100 adet) kitaplarınızın her türlü baskı ve cilt işlemleri yapılmaktadır.

  İslam Ticaret Hukukunda Teslim Tesellüm | Yar. Doç. Dr. Arif Atalay Kit’tâbü’ş-Şifa (Tıbb-ı Nebevî) Yazar: Prof. Dr. Önder Çağıran İslam Hukuk Usulu Yazar: Prof. Dr. Yunus Apaydın Tecvîd Kuralları Yazar: Yrd. Doç. Dr. Abdullah BENLİ Luma'u'l-Edille| Murat Serdar Hadis Araştırmaları Salahattin Polat Din ve birey | Ali Kuşat - Abdulvahap Taştan
  Vilayet-i Sitte Salnamelerinde Dini ve Etnik Dağılım / Doç. Dr. Davut KILIÇ Sağlık Yapıları ve Kent / Asım Mustafa AYTEN İbn Tabata'nın Şiir Anlayışı / Halim ÖZNURHAN Satanizm ve Eleştirisi / Harun IŞIK Arap Edebiyatında Tabakatu'ş-Şuara Dr. Muammer SARIKAYA Mezhep Olgusu Bağlamında Şia ve Irak'ta Şiilik / Doç. Dr. Muharrem AKOĞLU Modern Kahramanın Mitojik Yolculuğu / Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK Türkiye'de Din Hizmetlerini Yürütenlerin Sorunları ve Çözümleri (Vaizlik Örneği) / Doç. Dr. Süleyman AKYÜREK Türk İslam Edebiyatı / Prof. Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU Sıdkı Baba Divanı / Bayram DURBİLMEZ aciklama